ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek  (ÁSZF) a www.literashop.eu online áruházban történő vásárlásra vonatkoznak, amelynek üzemeltetője  Klaudia Gálová KNÍHKUPECTVO LITERA KÖNYVESBOLT, J. Kráľa 46/27, Šahy, cégazonosító szám: 47791454, cégjegyzékszám: 420-27303 (a továbbiakban: Eladó). Az Eladó nem ÁFA-fizető.

Jelen feltételek az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződés szerves részét képezik. Vevő az a cselekvőképes természetes személy, akitől az Eladó a jelen ÁSZF szerint megfelelően kitöltött megrendelést kap.


Megrendelés és adásvételi szerződés megkötése

Az áru megrendeléséhez a Vevő a webáruházban közzétett aktuális kínálat alapján választott terméket az kosárba helyezi, kiválasztja a szállítási módot, megadja a  szállítási címet és egyéb szükséges elérhetőségeket.

A Vásárló a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy:

 • hogy megismerte és elfogadta a jelen feltételeket, valamint a személyes adatok kezelését;
 • a jelen feltételekkel összhangban tudomásul vette az adásvételi szerződéstől való elállás lehetőségét;
 • az általa közölt összes adat igaz.

Az adásvételi szerződés a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelés elküldését követően a vevő részére automatikusan kézbesítjük a megrendelés átvételéről szóló elismervényt a megrendelésben megadott e-mail címére vagy telefonszámra.  A visszaigazolás kézbesítésével az Eladó megerősíti, hogy a rendelést elfogadta.

A vásárló telefonon is rendelhet árut. Az adásvételi szerződés a megrendelés beérkezéséről szóló visszaigazolásnak az e-mail címre vagy SMS-ben a telefonhívásban megadott telefonszámra történő kézbesítésének pillanatában jön létre.

A megrendelés feldolgozása után a Vásárló tájékoztatást kap arról, hogy a rendelése kiszállításra került vagy személyesen átvehető. 

Ha a vásárló fiókot hozott létre, akkor a felhasználói fiókba való bejelentkezés után megtekintheti rendelése állapotát.

Ha a megrendelt tétel elfogyott, az Eladó fenntartja a jogot a rendelés törlésére. A megrendelés törléséről az Eladó telefonon vagy e-mailben értesíti a Vevőt.


Az áru vételára

Az áru vételára euróban (€) van feltüntetve az egyes tételekre külön-külön, és a megrendelés elküldésének időpontjában érvényes. 

A termékek ára tartalmazza a hozzáadott érték adót (DPH).

A termékek ára nem tartalmazza a szállítási költséget, mely a választott fizetési és szállítási módtól függ.

A vásárlóknak biztosított termék árából az esetleges árengedmények egymással nem vonhatók össze.


Fizetési mód

A rendelés értékét  valamint a vele kapcsolatos szállítási költségek fizethetők:

 • bankkártyával biztonságos fizetőkapun keresztül a megrendelés elküldésekor,
 • Személyes átvétel esetén készpénzes vagy bankkártyás fizetés,
 • Utánvéttel - a vevő a megrendelés összegét az áru átvételekor fizeti ki a futárnak.

Szállítási feltételek és szállítási mód

A raktáron lévő árut a megrendelés kézbesítésétől számított 24 órán belül feldolgozzuk,  szállítási ideje a fuvarozótól függ. 

A beszállító raktárában elérhető áruk kiszállítása 5-10 munkanapon belül történik.Ha a megrendelés raktáron lévő árut és egyben beszállítói készleten lévő árut is tartalmaz, a teljes megrendelés csak az utóbbi beszerzése után kerül kiküldésre. 

Amennyiben az áru kiszállítása a megrendelésben meghatározott feltételek szerint nem lehetséges, erről a Vásárló e-mailben vagy telefonon kap értesítést.

Minden küldeményhez eredeti adóbizonylat (számla) kerül kiállításra, mely jótállási jegyként is szolgál. 

A vevő személyesen is átveheti az árut a következő címen:

Kníhkupectvo Litera Könyvesbolt,  J. Kráľa utca 11a, 936 01 Šahy. 

A megrendelt áru készpénzzel vagy bankkártyával fizethető.

Egyéb esetekben a szállítást a Slovenská pošta, a.s. végzi.  Az áru levél vagy csomag formájában kerül feladásra.

A szállítási költség függ a választott fizetési módtól.

 1. Bankkártyás fizetés a fizetőkapun keresztül a megrendelés elküldésekor:

- házhozszállítás 4 €

- átvétel postai csomagponton 3,10 €.

 1. Fizetés utánvéttel:

- házhozszállítás 5,20 €

- átvétel postai csomagponton 4,30 €.

A küldemény átvételekor javasoljuk, hogy a Vevő ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét, és hiba esetén forduljon az Eladóhoz. A szállító cég általi kézbesítés során az áru vagy a szállítmány sérülése esetén kárbejelentést kell készíteni a fuvarozóval. A rendelés teljesítése megtörtént az áru a Vevő ill. felhatalmazott személy részére történő átadással. Az áru szállítási kötelezettsége akkor is teljesítettnek minősül, ha a Vevő az árut a megbeszélt időben és helyen nem veszi át, ill. megtagadja az áru átvételét. Ebben az esetben az Eladónak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől és követelni a Vevőtől az áru visszaküldésével kapcsolatos költségek megtérítését (az eladónak joga van igényelni a Vevőtől az áru visszaküldésével kapcsolatos tényleges postaköltség összegét).

Az Eladó nem vállal felelősséget a Vevő hibásan megadott címe miatti késedelmes áruszállításért. A vevő az áru tulajdonjogát az átvétellel szerzi meg.


Elállás a szerződéstől

A Vevő, ha ő a végső fogyasztó (Fogyasztó), jogosult indoklás nélkül az adásvételi szerződéstől elállni az áru átvételétől számított 14 napon belül. Erre a célra használható az adásvételi szerződéstől való elállási űrlap, amely innen tölthető le. 

Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz szükséges kitöltött űrlapot elküldheti postai levél formájában vagy e-mailben a következő címre: literashop@gmail.com. 

Az Eladó az adásvételi szerződéstől való elállás elfogadását követően erről visszaigazolást küld a Fogyasztónak az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatában vagy a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre. 

Abban az esetben, ha a Fogyasztó a megrendelést az áruval együtt már átvette, köteles azt az Eladónak legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni, a visszaküldött árunak az eredetivel megegyező állapotban kell lennie.

A fogyasztó felel a vásárolt áru értékének minden olyan csökkenéséért, amely a megvásárolt áru tulajdonságainak és funkcionalitásának megállapításához szükségestől eltérő kezelés következtében keletkezett. A megvásárolt áru Eladóhoz történő visszaküldésének költségei a Fogyasztót terhelik. 

Abban az esetben, ha a visszaküldött áru sérült, használt, kopott vagy hiányos, az Eladó jogosult a szóban forgó áru sérülésének vagy elhasználódásának értékével csökkentett vételárat visszaadni a Fogyasztónak.

Az Eladó továbbá nem köteles a Fogyasztó többletköltségét megtéríteni, ha a Fogyasztó az Eladó által kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.

Abban az esetben, ha a Fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó az elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaküldi a tőle az adásvételi szerződés alapján kapott összeget.

Az Eladó jogosult a befizetett összeget visszaküldeni a Fogyasztónak:

 • banki átutalással a Fogyasztó adásvételi szerződéstől való elállásában megjelölt számlájára
 • postai utalvány útján a Fogyasztó adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatában vagy a Fogyasztó felhasználói fiókjában megjelölt címére.

Az Eladó az adásvételi szerződéstől való elálláskor nem köteles a Fogyasztónak visszafizetni a befizetett összeget azelőtt, mielőtt a megvásárolt árut visszaszolgáltatta volna, vagy amíg a Fogyasztó nem bizonyítja, hogy a megvásárolt árut visszaküldte az Eladónak.

Az adásvételi szerződéstől való elállás azon a napon lép hatályba, amikor azt átadták a másik félnek. Az adásvételi szerződéstől való elállással az eleve megszűnik.


Garanciális feltételek és termék reklamációk

Az eladott termékekre 24 hónapos törvényes jótállási idő vonatkozik, amely az áru Vevő általi átvételének napján kezdődik. Az adásvétel igazolása a számla, mely szállítási és jótállási jegyként is szolgál.

A vevő az áru átvételekor köteles megvizsgálni és ellenőrizni az áru és a vonatkozó dokumentumok hiánytalanságát. Az áruban bekövetkezett bármilyen sérülést a küldemény kézhezvételétől számított 48 órán belül be kell jelenteni telefonon vagy e-mailben a literashop@gmail.com címre.

Az áru postai kézbesítése esetén a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvenni az áru átvételének helyén a dolgozó kézbesítővel az észlelt nyilvánvaló hibákról - a küldemény hiányosságáról, az áru mechanikai sérüléséről, csomagolásáról, vagy egyéb nyilvánvaló hibákról.

Az eladó garanciát vállal és felelősséggel tartozik a vásárló felé:

 • a megrendelés vevő részére történő elküldésekor érvényes ár megőrzéséért,
 • az áru olyan módon történő kiszállításáért, hogy az ne sérüljön meg,
 • a megrendelésben meghatározott mennyiségben az áru kiszállítására,
 • adóbizonylat csatolására, ha az ügyfél nem másként kívánta.

Az eladó nem vállal felelősséget

 • az áru kézbesítésének késedelméért, amennyiben azt a hibásan megadott cím okozta,
 • a kézbesítő által okozott késedelmes áruszállításért,
 • a kiadó által hivatalosan megjelent könyv tartalmáért,
 • a Fogyasztó az áruval nem megfelelő kezeléséből adódó hibákért,
 • az áru mechanikai sérüléséből eredő hibákért, vagy ha az áru a Fogyasztó szakszerűtlen kezeléséből eredően megsemmisült, ill. a kiszállított áru egyéb nyilvánvaló hibáiért és hiányosságaiért, amelyekről az áru átvételekor nem értesítették az Eladót, valamint az átvételkor nem észlelhető mechanikai sérülésekért, amelyeket az áru átvételétől számított 48 órán belül nem jeleztek,
 • olyan hibáért, amelyről a Vevő az áru átvétele előtt tudott, ill. értesült a hibáról, amely ellenében az áru árából kedvezményt biztosítottak,
 • ha a vásárló a jótállási idő lejárta után reklamálja meg az árut.

A panasz benyújtásához az innen letölthető űrlapot használhatja. A megfelelően kitöltött űrlapot e-mailben a literashop@gmail.com címre vagy postai úton az üzemeltető címére lehet elküldeni. A Fogyasztó a panasz visszaigazolását a benyújtáskor megadott címére kapja meg, legkésőbb a reklamáció dokumentumával együtt.

A panaszt az alábbi módokon lehet lezárni:

 • a javított áru átadásával,
 • árucserével,
 • az áru árából ésszerű engedmény biztosításával,
 • az áru vételárának visszaküldésével,
 • írásbeli felhívással az igényelt áru átvételére,
 • a követelés elutasításával.

A szerződéstől való elállással vagy reklamációval kapcsolatos elérhetőségek:

Klaudia Gálová KNÍHKUPECTVO LITERA KÖNYVESBOLT

Postai cím:  J. Kráľa 46/27, 936 01 Šahy

Bolt:  J. Kráľa 11a, 936 01 Šahy

e-mail: literabookshop@gmail.com

Tel. +421910907075 (munkanapokon 9:00-16:00)


Alternatív vitarendezés (ARS)

Ha a Vevő nincs megelégedve azzal, ahogyan az eladó a panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait, lehetősége van helyesbítési kérelemmel fordulni az eladóhoz.

Ha az eladó a helyesbítési a kérelemre nemleges választ ad, vagy annak elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a vevőnek jogában áll javaslatot tenni vitája alternatív megoldásának megindítására a 391/2015 számú fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról szóló törvény és annak egyes módosításai értelmében.

Alternatív vitarendezést csak az a vásárló (fogyasztó - természetes személy) vehet igénybe, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége, munkavégzése vagy foglalkozása körében jár el.

Az alternatív vitarendezés csak a 20 eurót meghaladó vevő (fogyasztó – természetes személy) és eladó távollevők között kötött fogyasztói szerződésből eredő vitákra vonatkozik.

Az ARS alanya a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési alanyok listáján bejegyzett jogi személy.

A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet által végzett ARS ingyenes. Az ARS elvileg az eljárást annak megindításától számított 90 napon belül megszünteti.

A Fogyasztó a vita alternatív megoldására javaslatot tehet papíron, elektronikus formában, vagy szóban, jegyzőkönyvben.

A vevő ajánlatot is benyújthat a SOI honlapján www.soi.sk:

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

A vevő (fogyasztó - természetes személy) a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage honlapon elérhető online vitarendezési platformon javaslatot tehet vitája alternatív megoldására.

Záró rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek a literashop.eu weboldalon való megjelenésük napján lépnek hatályba.

Az eladó fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. Az adásvételi szerződés alkalmazásában eltérő megállapodás hiányában azon ÁSZF-nek a megrendelés időpontjában hatályos szövege kerül alkalmazásra.

Az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyra irányadók a jelen ÁSZF, valamint a Szlovák Köztársaság jogszabályainak vonatkozó rendelkezései, különösen a következő törvények:

 • az 513/1991 számú törvény - Kereskedelmi Törvénykönyv
 • a 40/1964 számú törvény - Polgári Törvénykönyv,
 • a 250/2007 számú törvény - Fogyasztóvédelmi törvény,
 • a 102/2014 számú törvény a távértékesítéssel kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áru értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során történő fogyasztóvédelemről,
 • a 22/2004 számú az elektronikus kereskedelemről szóló törvény.
 1. november 16.